Nú þarf að bregðast við

Ný löggjöf um persónuvernd sem veitir einstaklingum aukin réttindi öðlast gildi í maí 2018.

Ný persónuverndarlöggjöf mun hafa mikil áhrif á störf sveitarfélaga hvað varðar vinnslu og meðferð þeirra persónuupplýsinga sem unnið er með á degi hverjum. Fyrir allri vinnslu hvort sem upplýsingarnar teljast viðkvæmar eða ekki, þarf að vera skýr heimild.

Sveitarfélög munu í mörgum tilvikum teljast ábyrgðaraðilar vegna vinnslu persónuupplýsinga. Þau geta einnig verið í stöðu vinnsluaðila eða þurfa að gera samninga við vinnsluaðila. Mikilvægt er að vandað sé til verka við alla samningsgerð sem snýr að hinni nýju löggjöf.

Megintilgangur löggjafarinnar er að auka réttarvernd einstaklinga við vinnslu persónuupplýsinga. Meðal helstu réttinda sem kveðið er á um eru:

  • Réttur til upplýsinga um hvort unnið sé með persónuupplýsingar
  • Réttur til aðgangs að upplýsingum
  • Réttur til að gleymast (persónuupplýsingum eytt)
  • Réttur til leiðréttingar á upplýsingum
  • Réttur til takmörkunar á vinnslu
  • Réttur til að flytja eigin gögn

Meðal fjölmargra áskorana sem sveitarfélög standa frammi fyrir er að endurskoða skráningu og meðferð persónuupplýsinga. Fara þarf yfir hvaða vinnsla persónuupplýsinga fer fram í sveitarfélaginu og kanna lögmæti hennar. Þá þarf að eyða gögnum ef ekki er lögmætur tilgangur með því að geyma þau áfram.

Sveitarstjórnir munu því þurfa að kynna sér hinar nýju reglur og gæta þess að starfsfólk þess fái fullnægjandi fræðslu. Rétt meðferð persónuupplýsinga þarf að verða hluti af starfs- og þjónustuferlum og má því búast við að nýja löggjöfin leiði til breytinga á því hvernig sveitarfélög nýta persónuupplýsingar við stjórnun, greiningu og veitingu þjónustu.

Þessi verkefni geta leitt til gagnlegra og jákvæðra breytinga. Með réttri innleiðingu og jákvæðu hugarfari mun traust og tiltrú almennings á störfum sveitarfélaga aukast.

„Hraði og skilvirkni löggjafans mun seint standast tækni- og tölvusnillingum morgundagsins snúning. – Við verðum alltaf árum eða áratugum á eftir þeim.“
– Quote from EU Parliament member