Slysa- og skaðabætur

Við sérhæfum okkur í að innheimta slysa- og skaðabætur eftir slys. Þegar slys hefur orðið er mikilvægt að fá réttar ráðleggingar um bótarétt sinn.

Innheimta slysa- og skaðabóta getur oft tekið langan tíma og er því nauðsynlegt að setja sig í samband við okkur sem fyrst eftir slys.

Hafðu samband, við viljum heyra í þér. 

Slysa- og skaðabætur

Umferðarslys

Ef þú lendir í umferðarslysi er ríkur bótaréttur á hendur tryggingafélagi samkvæmt íslenskum umferðarlögum. Ekki þarf að sanna sök til að eiga rétt á bótum.

Lesa meira

Vinnuslys

Ef þú lendir í slysi við vinnu eða á leið úr og í vinnu áttu rétt á bótum úr slysatryggingu launþega samkvæmt kjarasamningum. Starfsmaður sem slasast getur einnig átt rétt á bótum frá Sjúkratryggingum Íslands.  

Lesa meira

Sjóslys

Ef sjómaður verður fyrir slysi á sjó á hann rét til bóta vegna afleiðnga slyssins í samræmi við ákvæði siglinga- og sjómannalaga.

Lesa meira

Frítímaslys

Ef þú lendir í slysi í frítíma þínum og verður fyrir líkamstjóni áttu mögulega rétt á bótum úr eigin tryggingum.

Lesa meira

Læknamistök og sjúklingatrygging

Með lögum um sjúklingatryggingu eru lögfestar reglur um víðtæka ábyrgð á líkamstjóni sem sjúklingur verður fyrir vegna starfa lækna og heilbrigðisstarfsfólks

Lesa meira

Hvernig ganga málin fyrir sig?

Þegar slys hefur orðið er mikilvægt að fá réttar ráðleggingar um bótarétt sinn.

Lesa meira

Kostnaður

Sá sem verður fyrir slysi á í flestum tilfellum rétt á greiðslu fyrir útlögðum kostnaði, svo sem læknis-, lyfja-, eða sjúkraþjálfunarkostnaði frá bótaskyldu tryggingafélagi, vinnuveitanda eða Sjúkratryggingum Íslands.

Lesa meira