Vinnuslys

Ef þú lendir í slysi við vinnu eða á leið úr og í vinnu áttu rétt á bótum úr slysatryggingu launþega samkvæmt kjarasamningum. Starfsmaður sem slasast getur einnig átt rétt á bótum frá Sjúkratryggingum Íslands.  

Slys er almennt skilgreint sem óvæntur, utanaðkomandi atburður sem veldur meiðslum á líkama. Starfsmaður á rétt til samræmis við veikindarétt kjarasamnings frá upphafi fjarvista þegar um vinnuslys eða slys á beinni leið til og frá vinnu er að ræða.

Bætur eru mismunandi en oftast eru greiddar bætur vegna eftirfarandi:

  1.     Greiddar eru bætur vegna læknisfræðilegrar örorku.
  2.     Dagpeningar.

 Ef vinnuslys verður rakið til atvika sem vinnuveitandi eða aðrir starfsmenn bera ábyrgð á er hægt að sækja bætur á hendur vinnuveitanda eða úr ábyrgðartryggingu vinnuveitanda. Tjónþoli á eftirfarandi rétt til bóta:

  1.      Greiddar eru bætur fyrir tímabundið tekjutjón. Það eru bætur frá slysdegi og þar til tjónþoli verður vinnufær eða þar til ekki er að vænta frekari bata. Oft verður tjónþoli ekki fyrir tímabundnu  tekjutjóni þar sem hann á almennt rétt til forfallalauna úr hendi vinnuveitanda síns í einhvern tíma.
  2.      Greiddar eru þjáningarbætur. Það eru bætur fyrir þann tíma sem tjónþoli telst vera veikur vegna þeirra áverka sem koma til vegna slyssins. Þjáningarbætur eru ákveðin fjárhæð fyrir hvern þann dag sem tjónþoli er veikur. Þjáningarbótum er ætlað að bæta tímabundið ófjárhagslegt tjón sem líkamstjónið hefur valdið tjónþola, frá slysdegi þar til heilsufar hans er orðið stöðugt.
  3.      Greiddar eru bætur fyrir varanlegan miska.Það eru bætur fyrir ófjárhagslegt tjón sem líkamstjónið veldur. Þetta ófjárhagslega tjón getur verið margs konar. Það getur verið um að ræða varanlegt lýti sem tjónþoli hefur orðið fyrir vegna líkamstjónsins eða skerðingu á daglegum athöfnum og tómstundum, þ.e. skerðingu á lífsgæðum. Þá eru áverkar metnir út frá læknisfræðilegu sjónarmiði með hliðsjón af þeim erfiðleikum sem þeir valda í lífi tjónþola.
  4.      Greiddar eru bætur fyrir varanlega örorku. Það eru bætur fyrir framtíðartekjutap vegna varanlegrar skerðingar á aflahæfi sem áverkar hafa í för með sér. Bætur reiknast út frá aldri tjónþola og tekjum hans þrjú ár fyrir slysið.

Það er mjög mikilvægt að slysið verði tilkynnt strax og því nauðsynlegt að setja sig í samband við lögmenn PACTA sem fyrst og koma málinu í réttan farveg.

Það kostar ekkert að kanna rétt þinn til bóta.